Olemme lähellä, kun tarvitset meitä.

Henkilöstö­vuokraus JK on perustettu saattamaan työntekijät ja työnantajat yhteen mahdollisimman mutkattomalla ja joustavalla tavalla. Monialaisen työelämän tuntemuksen avulla tunnistamme rekry­tointiin liittyvät hidasteet sekä haasteet, joista merkittävin on työn ja sen tekijöiden kohtaamisen ongelma. Oma lukunsa työmaailmassa on jatkuvasti uudistuva käsitys osaamisesta, koulu­tuksesta ja ammatti­taidosta. Yhä useammin kiinnostava työpaikka löytyy joltakin muulta alalta kuin mitä aikaisempi työ­historia on ennakoinut. Olemme luoneet toiminta­mallin, jonka ansiosta näemme uudet työllistymisen mahdolli­suudet. Näin toimimalla pystymme tavoittamaan sekä piilotyö­paikat että piilotyön­tekijät.

Yrittäjinä liikumme itse päivittäin eri puolilla Kainuuta sekä Pohjois-Pohjanmaata ja käymme henkilö­kohtaisesti työn­antajien luona keskuste­lemassa heidän nykyisistä ja tulevista rekrytointi­tarpeista. Vuoro­puhelun kautta löydämme mallin, jolla pystymme auttamaan juuri sinua. Olemme lähelläsi, kun tarvitset meitä.

terveisin

Yrittäjät
Janne ja Jukka